Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loan - ID: 1476366
 IP & Posted by:  58.186.197.235 on January 9, 2020 at 3:36am
 Updated by:  July 27, 2020 at 4:45pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rach gia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails làm mướn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời . Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac Translate to English
 I Am:  Thẳng tính vui vẻ hòa đồng kg thích giả dối không chín ba chín chín một bảy không chín hai .nêu ci thành ý thì xem hs cho kỷ rồi hảy nt nói chuyên nhé vám ơn nhiều Translate to English
 Looking For:  Ban lớn tuoi thât lòng .nêu chân thành thì kết bạn chứ đừng đùa giỡn mất thời gian mấy bạn ơi tôi kg có nhà riêng đâu mấy ban tìm ban giàu có thi đừng làm phiền tôi tôi cám ơn nhiều muốn làm quen mà lợi dung giau sang tiền bạc thì mấy ban đùng có phiền toi mje Translate to English

Back | Send Email to Loan (ID: 1476366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.