Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476098 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đình Hưng - ID: 1476098
 IP & Posted by:  118.69.186.138 on January 4, 2020 at 5:41pm
 Updated by:  July 12, 2020 at 7:40am
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Quận 1
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cũng lâu rồi mới quay lại đây nên chắc cũng chỉ tìm cho mình một người bạn hiểu và chia sẻ được với mình trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Coffee , Photo , traveling... Translate to English
 I Am:  Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người .Sự thật , lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. Translate to English
 Looking For:  Trưởng thành , nghiêm túc , sống tình cảm . Translate to English

Back | Send Email to Đình Hưng (ID: 1476098)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.