Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474150 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mây tím - ID: 1474150
 IP & Posted by:  42.116.113.142 on November 28, 2019 at 8:22pm
 Updated by:  November 29, 2019 at 4:16pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hạnh phúc cho quãng đời còn lại Translate to English
 Free Time:  có một mình thì ngồi nhà xem tivi thôi.. Translate to English
 I Am:  Chân thành , thẳng thắn Translate to English
 Looking For:  Nam giới độc thân, hiền, trung thực , Translate to English

Back | Send Email to Mây tím (ID: 1474150)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.