Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hello Moinguoi - ID: 1472914
 IP & Posted by:  103.7.38.189 on November 7, 2019 at 11:20pm
 Updated by:  January 21, 2020 at 11:56pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  B.T (mienTay)
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Làm mướn giờ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu ngắn là vô trang VF này tìm ban bè (tất cả moi người) hơn tuổi hay kém tuổi Translate to English
 Free Time:  thì cũng như nhừng ai khac Ca phê thăm thân nhân làm những việc chưa làm dược và và nhiều nhiều nữa Translate to English
 I Am:  Khong hiền nhưng không phải loại người nhu nhược biết noi chuyện biết dối xử biết lúc nào nhường nhịn va luc nao không Diều tốt thì hiếm nhưng diều bình thướng thì nhiều Thich di ca phê với ban vừa quen nhưng dủ thời gian dể dùng cà phê Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ rat la phụ nữ Có dức tính của người Phụ nữ Á đông Và không thêm những gì cho la cầu kỳ quá Mong mọi người trong VF tìm dược người hợp với mình Translate to English

Back | Send Email to Hello Moinguoi (ID: 1472914)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.