Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472865 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạn và Tôi - ID: 1472865
 IP & Posted by:  171.247.194.220 on November 7, 2019 at 7:31am
 Updated by:  May 7, 2020 at 4:18am
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm kiếm người bạn đúng nghĩa ,một mối quan hệ nghiêm túc, không ai hoàn hảo 100%. Translate to English
 Free Time:  Du lich,rãnh rõi xem youtube. Translate to English
 I Am:  Trầm tính,ít nói. Translate to English
 Looking For:  thân thiện,chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Bạn và Tôi (ID: 1472865)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.