Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472190 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Thu Tra - ID: 1472190
 IP & Posted by:  27.67.36.252 on October 28, 2019 at 7:00am
 Updated by:  October 30, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hải phòng
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Cá tính mạnh mẽ chung tình nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết lắng nghe và thấu hiểu. Biết quan tâm và san sẻ Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Thu Tra (ID: 1472190)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.