Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phan linh - ID: 1471765
 IP & Posted by:  42.118.65.162 on October 20, 2019 at 8:58pm
 Updated by:  May 30, 2020 at 8:08pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ho chi minh
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nấu ăn đi dao với bạn bè và xem phim Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đong và song tinh cảm muốn tìm một người bạn đời chia sẻ buôn vui trong cuộc song va cũng nhau đi hết quang doi con lai và đã ly dị bon 4 Translate to English
 Looking For:  Nga Translate to English

Back | Send Email to phan linh (ID: 1471765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.