Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Tuấn - ID: 1469513
 IP & Posted by:  171.236.96.219 on September 11, 2019 at 11:20pm
 Updated by:  November 2, 2019 at 5:59pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hong Kong
 Zip:  00852
 Country:  China (Hong Kong S.A.R.)
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Marketing Director
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại và thành đạt trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Một người vui vẻ,hoà đồng với tất cả mọi người và yêu thích trẻ nhỏ.Trong công việc thì luôn nghiêm túc. Translate to English
 Looking For:  Hồng Phúc Ân Tình Lưu Sáng Mãi. Ân Tình Nghĩa Nặng Vững Bền Lâu. Người ta sống ở trên đời!!! Quý nhân,trọng nghĩa là người an yên. Luôn sống thật với chính mình dù là trong tình bạn hay trong tình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Tuấn (ID: 1469513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.