Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469072 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

EmCònNợAnh - ID: 1469072
 IP & Posted by:  171.227.95.45 on September 2, 2019 at 9:36pm
 Updated by:  September 3, 2019 at 7:54pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, bơi lội, đọc truyện, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Chân thành, dễ gần gũi, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Sống rất hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Một người giàu cảm, không sống vì vật chất. Chúng nhau sang sẽ để có được tình cảm Translate to English

Back | Send Email to EmCònNợAnh (ID: 1469072)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.