Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyen Mai - ID: 1467490
 IP & Posted by:  66.249.82.190 on August 8, 2019 at 12:37am
 Updated by:  August 21, 2019 at 6:30pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Sẽ nói sau Translate to English
 I Am:  Tình cảm, thẳng tính hay nũng nịu nhưng cũng có lúc khô khan. Translate to English
 Looking For:  Mộc mạc. Quý trọng hai từ gia đình. Bất cứ điều gì cũng hãy thành thật với nhau ngay từ đầu. Và nếu để vui để giỡn thì đừng liên lạc. Và nếu là chân tình thì em rất may mắn. Có tính hài hước và suy nghĩ tích cực lạc quan Translate to English

Back | Send Email to Tuyen Mai (ID: 1467490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.