Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467312 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhan Nguyen - ID: 1467312
 IP & Posted by:  171.247.133.48 on August 5, 2019 at 9:42am
 Updated by:  December 5, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tay Ninh.VietNam
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phục vụ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắn làm những việc gì có thể Translate to English
 Free Time:  Tìm một công việc đó gì làm. Hoặc đi tập gym và bóng đá Translate to English
 I Am:  Tôi có 1 chút gì đó thẳng thắn..đôi lúc hơi nội tâm Translate to English
 Looking For:  Tìm người Thân thiện , dễ thương và tìm hiểu Translate to English

Back | Send Email to Nhan Nguyen (ID: 1467312)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.