Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466152 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kiều Nguyễn - ID: 1466152
 IP & Posted by:  113.172.248.146 on July 20, 2019 at 2:57am
 Updated by:  August 23, 2019 at 4:32am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Biển xanh cát
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu sâu sẽ biết Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , oline , xem phim Translate to English
 I Am:  vui vẻ , hòa đồng .. Translate to English
 Looking For:  hợp là được ,, nói không với những ai có í đùa cợt trong tình cảm. K chín tám sáu, tám bốn nâm năm Translate to English

Back | Send Email to Kiều Nguyễn (ID: 1466152)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.