Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465901 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạnh Đỗ - ID: 1465901
 IP & Posted by:  14.230.167.128 on July 16, 2019 at 6:46am
 Updated by:  July 3, 2020 at 10:31pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  trà vinh
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người đàn ông chân thật biết xem trọng gia đình để cùng mình đi hết quãng đời còn lại Translate to English
 Free Time:  đọc báo, nghe nhạc và làm những việc yêu thích Translate to English
 I Am:  Hiền lành, nhân hậu, xem trọng hôn nhân và gia đình, ghét sự dối trá Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết xem trọng hôn nhân và gia đình, không gia trưởng, có nghề nghiệp ổn định, không dối trá, tuổi từ 45 đến 55.Bạn nào thật sự muốn có một gia đình nghiêm túc thì mới vào nhé, nếu không đừng làm phiền .Nếu thật lòng thì liên hệ: không ba tám, tám bốn một hai hai ba hai. Cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Hạnh Đỗ (ID: 1465901)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.