Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465650 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

KimAnh - ID: 1465650
 IP & Posted by:  115.79.195.4 on July 12, 2019 at 11:24pm
 Updated by:  October 31, 2019 at 1:04am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn bè Translate to English
 Free Time:  Xem phim Translate to English
 I Am:  Đừng biến ai đó thành điều ưu tiên Trong khi với họ, bạn chỉ là sự lựa chọn. 😝 Translate to English
 Looking For:   , tìm người đàng hoàng , lịch sự trên 60 tuổi .có nhu cầu tìm bạn đời.kinh tế oinr đinhh Translate to English

Back | Send Email to KimAnh (ID: 1465650)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.