Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464065 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm em - ID: 1464065
 IP & Posted by:  14.234.22.3 on June 18, 2019 at 4:28pm
 Updated by:  July 12, 2019 at 11:10pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người kết hôn Translate to English
 Free Time:  xem tin tức Translate to English
 I Am:  Thân thiện, vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Chân thành, chung thủy, có ý muốn lập gia đình(không chín không. chín chín chín chín tám bốn bốn.viber) Translate to English

Back | Send Email to Tìm em (ID: 1464065)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.