Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang 💞 - ID: 1463614
 IP & Posted by:  66.249.82.72 on June 11, 2019 at 12:31am
 Updated by:  August 21, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa
 Zip:  079
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Wecan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn chung phòng Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Dù có yêu trăm người mà Trái tim không cười thì vẫn cô đơn,thế thôi. Translate to English
 Looking For:  Đi đâu không quan trọng, miễn là ở cùng nhau. Translate to English

Back | Send Email to Trang 💞 (ID: 1463614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.