Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463591 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em Dễ Thương - ID: 1463591
 IP & Posted by:  144.48.37.238 on June 10, 2019 at 4:48pm
 Updated by:  July 13, 2019 at 11:46am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  sale online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Không có ổi - Chín quả xoài - Không có nhãn - Tám quả bơ - Sáu quả táo - Bảy quả sầu riêng - Tám quả măng cụt -- Sáu quả chuối - Một quả mít - Tám ký cherry. Translate to English
 Free Time:  Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng còn đàn ông thì hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng. Translate to English
 I Am:  Không có người hoàn hảo nhưng luôn tồn tại một tình yêu hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo không phải là tìm một người đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn. Quan trọng là lòng chân thành và yêu thương dành cho nhau Translate to English
 Looking For:  Thứ mà mình thích đừng hỏi ý kiến người khác, cuộc sống của bạn sẽ không bởi vì lời nói của người khác mà trở nên tốt đẹp, có thích hay không, quyền quyết định nằm ở bạn. Translate to English

Back | Send Email to Em Dễ Thương (ID: 1463591)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.