Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463307 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy Hang - ID: 1463307
 IP & Posted by:  113.174.123.165 on June 6, 2019 at 8:25am
 Updated by:  June 7, 2019 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm công việc nhà, đọc tin tức,... Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, thẳng tính, chân thành,...qua gờ meo trò chuyện nhiều hơn, gv phan hang viết liền nhau. Translate to English
 Looking For:  Chân thành Translate to English

Back | Send Email to Thuy Hang (ID: 1463307)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.