Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463120 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cao Giảm - ID: 1463120
 IP & Posted by:  118.68.51.55 on June 3, 2019 at 7:36am
 Updated by:  June 3, 2019 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa yêu thương Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim Translate to English
 I Am:  Hiền, chân thành, tính cách có chút ngang bướng Translate to English
 Looking For:  Yêu chân thành, nghiêm túc trong tình cảm, Translate to English

Back | Send Email to Cao Giảm (ID: 1463120)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.