Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1461657 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Trung Tran - ID: 1461657
 IP và Ngày:  105.112.32.239 on May 14, 2019 at 2:39pm
 Sửa Chữa Ngày:  May 15, 2019 at 4:37pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  45
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Oklahoma City
 Tiểu Bang:  Oklahoma
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Will tell you later
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Đang Ở Goá
 Mục Tiêu:  Looking for a soulmate that will be together for life time Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Reading, listening to songs, Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  When you love me like that, I melt into honey. Let’s be sweet together. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Looking for my other half Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Trung Tran (ID: 1461657)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.