Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461181 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang Yêu - ID: 1461181
 IP & Posted by:  64.233.173.128 on May 5, 2019 at 6:09pm
 Updated by:  May 18, 2019 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa
 Zip:  098
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Application Technology
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn Đời Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, xem phim, dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  Em gầy vào mùa hạ, Và béo vào mùa đông. Anh có thương Em không? Hỡi chàng trai trong mộng ! Translate to English
 Looking For:  Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm anh ơi ! Mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi... ☺ Translate to English

Back | Send Email to Trang Yêu (ID: 1461181)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.