Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460028 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phung Nguyen - ID: 1460028
 IP & Posted by:  174.99.58.191 on April 15, 2019 at 10:03am
 Updated by:  April 29, 2019 at 9:39am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  雲林
 Zip:  651
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người xây dựng gia đình hanh phúc Translate to English
 Free Time:  Làm viec nhà nấu ,nghe nhac,vvvv Translate to English
 I Am:  Vui tính ,hoạt bát,giản dị hoà đồng,,nói chuyện trực tiếp sẽ hiểu ..taiwan 886 chin bảy ba 185 chín tám tám.. nói chuyện trục tiếp dể hiểu hơn Translate to English
 Looking For:  Gặp nhau là duyên,nên em mong gặp được môt người thật lòng yeu thương và chung thuỷ,ko lăng nhăn,không gia trưởng,.em thật lòng ko đùa giỡn tìm bạn,em muốn tìm người từ 38 đến 48 tuổi Phụng chỉ trả lời những ai có hình.. nên nếu anh em nào trên và dưới thì xin đừng mất thời gian,, ai có ý đùa gùa giỡn xin đừng làm phiền , cám ơn, Translate to English

Back | Send Email to Phung Nguyen (ID: 1460028)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.