Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458988 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kimmy - ID: 1458988
 IP & Posted by:  105.112.98.44 on March 27, 2019 at 1:41am
 Updated by:  March 28, 2019 at 2:27am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sacramento
 State/Province:  California
 Zip:  94207
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  US ARMY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Để sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối đời, với người phụ nữ đặc biệt đó gọi một người chị, người bạn thân nhất và một người vợ. Translate to English
 Free Time:   Chơi sáo, xem Kênh TV yêu thích của tôi (Địa lý Quốc gia), các hoạt động ngoài trời như mua sắm ở cửa sổ. Tiếng cười .... Translate to English
 I Am:   Tôi tên là Kim, tôi là một chàng trai trung thực, dễ mến và chu đáo. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy đặt câu hỏi Translate to English
 Looking For:   Một người phụ nữ hiểu ý nghĩa thực sự của sự kết hợp. Yêu thương, chăm sóc, và trên hết, có phẩm giá bản thân và một tính cách tuyệt vời Translate to English

Back | Send Email to Kimmy (ID: 1458988)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.