Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458474 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thy - ID: 1458474
 IP & Posted by:  66.41.201.125 on March 18, 2019 at 12:52pm
 Updated by:  June 6, 2019 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Em mong có một mái ấm gia đình thật Hạnh Phúc Translate to English
 Free Time:  Đi Chùa , nghe nhạc , nấu ăn , Gym ... Translate to English
 I Am:  Chân Thành ... Vạn Sự Tuỳ Duyên Translate to English
 Looking For:  Em mong gặp được một người đàn ông biết yêu thương em Chân Thành và biết Trân Trọng em , có ý định tiến tới Hôn Nhân ( 45-58 ) Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thy (ID: 1458474)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.