Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457397 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang tran - ID: 1457397
 IP & Posted by:  172.58.175.189 on March 6, 2019 at 5:10am
 Updated by:  May 15, 2020 at 4:17pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tampa bay
 State/Province:  Florida
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ hạnh phúc với con cái .tìm cho mình một chỗ dựa tin thần và trái tim sau khi con mình lớn 😇😇 Translate to English
 Free Time:  Thích đi dạo biển khi có thể Translate to English
 I Am:  KhiThương một người thì sẽ thương hết lòng.rất thuong con cái , thích trẻ nhỏ😃 Translate to English
 Looking For:  Tìm một bờ vai để dựa ,một bàn tay để nắm Translate to English

Back | Send Email to Trang tran (ID: 1457397)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.