Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ThaiSon - ID: 1457064
 IP & Posted by:  14.161.27.102 on March 3, 2019 at 3:46pm
 Updated by:  March 4, 2019 at 2:30am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc và tìm bạn phù hợp để kết hôn. Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao và tập gym Translate to English
 I Am:  Vui vẽ,hòa đồng, trung thực và chung thủy. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái tính tình hiền, chung thủy để cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình. Translate to English

Back | Send Email to ThaiSon (ID: 1457064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.