Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454913 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ell Yumi - ID: 1454913
 IP & Posted by:  24.22.130.50 on February 7, 2019 at 11:05pm
 Updated by:  March 26, 2020 at 7:07am
 Gender:  Lesbian
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98108
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phải thật thành công và xinh đẹp Translate to English
 Free Time:  Online, Karaoke, Shopping ,... Translate to English
 I Am:  Hơi lạnh lùng và ít nói. Có lúc nói như điên :)) Đam mê âm nhạc 🎼🎤 Translate to English
 Looking For:  Con gái girly tóc dài nữ tính nhẹ nhàng và 1 chút mạnh mẽ 👭🏳️‍🌈 Translate to English

Back | Send Email to Ell Yumi (ID: 1454913)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.