Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450308 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Phong - ID: 1450308
 IP & Posted by:  171.232.40.20 on January 21, 2019 at 12:11am
 Updated by:  February 12, 2019 at 4:11pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kĩ sư điện
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi luôn hoàn thiện mình trong mọi hoàn cảnh,để có cuộc sống ý nghĩa hơn,tốt đẹp hơn Translate to English
 Free Time:  Chơi đàn, tập thể hình Translate to English
 I Am:  Trầm tinh,hiền Translate to English
 Looking For:  Một người bình thường như tôi Translate to English

Back | Send Email to Thanh Phong (ID: 1450308)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.