Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449179 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trung Tran - ID: 1449179
 IP & Posted by:  99.242.50.65 on January 5, 2019 at 7:32pm
 Updated by:  May 16, 2019 at 7:42pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5X
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kinh Doanh BĐSản
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngày nào còn trên vietsingle là ngày đó chưa tìm ra người ưng ý về cai trị trái tim nầy Translate to English
 I Am:  Nếu em không tìm được người phù hợp thi đừng bỏ cuộc hảy gỏ chuột làm quen với anh. Biết đâu anh là 1 nữa em bị thất lạc nay tìm ra được Nói về anh, anh là người thẳng tính, suyên năng làm việc, ý tứ, nhà cửa sạch sẻ, tôn trọng phái nử, không hút thuốc, không cờ bạc , và củng không có bạn bè. Anh có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn bạn cùng trang lứa. Hiện tại anh không nợ tiền va củng không nợ tình ai hết. Phụ nử anh đi tìm là không có việc làm không sao, nhưng nhất đinh giọng cười, tiếng nói dể mến, sạch sẻ và biết nấu ăn ngon. Yeu cầu đơn giản vậy đó mà tìm hoài hỏng thấy đâu Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Trung Tran (ID: 1449179)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.