Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446117 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trường - ID: 1446117
 IP & Posted by:  115.74.25.136 on November 15, 2018 at 8:22am
 Updated by:  November 15, 2018 at 3:33pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  giám sát nội thấ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có một cô bạn gái phù hợp để yêu và cưới để xây dựng môt gia đình hp Translate to English
 Free Time:  xem film và nge nhạc lúc rãnh , Translate to English
 I Am:  thật thà ,vui tính có tính cầu tiến Translate to English
 Looking For:  tiếp xúc mới biết dc Translate to English

Back | Send Email to trường (ID: 1446117)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.