Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445580 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My My - ID: 1445580
 IP & Posted by:  14.237.38.166 on November 7, 2018 at 12:12am
 Updated by:  December 9, 2018 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn xây dựng lâu dài .... tìm một người thật lòng và có ý đinh cho tương lại đừng đùa giỡn với tình cảm Translate to English
 Free Time:  Doc sách, Nấu ăn Translate to English
 I Am:  Yêu thuong chân thành , chung tình ko lừa dối cố gắng vi nhau để xd tương lai Translate to English
 Looking For:  Muốn xây dựng lâu dài .... tìm một người thật lòng và có ý đinh cho tương lại đừng đùa giỡn với tình cảm Translate to English

Back | Send Email to My My (ID: 1445580)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.