Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445467 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Linh 💋 - ID: 1445467
 IP & Posted by:  42.118.236.187 on November 5, 2018 at 7:32am
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:27pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc , shopping , đi chùa Translate to English
 I Am:   Hoà đồng thích học hỏi từ bạn bè và những người xung quanh. Biết cảm thông chia sẻ với người khác. Thích những hoạt động thiện nguyện. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn hữu duyên là người nghiêm túc , chững chạc, biết lắng nghe chăm sóc phụ nữ. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Linh 💋 (ID: 1445467)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.