Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445395 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1445395
 IP & Posted by:  42.119.145.22 on November 4, 2018 at 3:34am
 Updated by:  May 5, 2019 at 9:08pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chăm chỉ và cố gắng làm việc để cho con cuộc sống ổn định nhất có thể. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,dẫn con đi ăn,xem phim. Translate to English
 I Am:  Một Single Mom và là người sống nội tâm và thẳng thắng,nghiêm túc trong các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Bạn có nghĩ rằng mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực qua mạng internet không? Trong khi khắp nơi đầy rẫy sự lừa lọc và gian dối...? Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1445395)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.