Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444928 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quê Tôi - ID: 1444928
 IP & Posted by:  65.96.221.28 on October 27, 2018 at 7:26pm
 Updated by:  June 10, 2019 at 6:02pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Malden
 State/Province:  USA
 Zip:  02122
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNChinhPhu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời để cùng chia sẻ những lúc buồn vui và nắm tay nhau đến cuối chân cầu(vòng) :) Translate to English
 Free Time:  Những gì quan trọng trước .... Translate to English
 I Am:  Sống giản dị, thẳng và thật!!!! Translate to English
 Looking For:  43-49t, thật thà, siêng năng, yêu cuộc sống gia đình, sống giản dị, o đua đòi về vật chất. Translate to English

Back | Send Email to Quê Tôi (ID: 1444928)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.