Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444207 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi - ID: 1444207
 IP & Posted by:  171.252.63.101 on October 14, 2018 at 11:42pm
 Updated by:  December 9, 2018 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân giày
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi là người vui vẻ nhưng ghét dã dối Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi thích trung thực và rất ghét dã dối, không phân biệt giàu nghèo Translate to English
 Looking For:  Hiền và Trung thực, vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Nhi (ID: 1444207)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.