Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442859 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan - ID: 1442859
 IP & Posted by:  14.164.94.220 on September 23, 2018 at 12:09am
 Updated by:  October 7, 2018 at 3:52pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dong nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim nguoi yeu. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, doc bao, tin tuc.... Translate to English
 I Am:  Tôi, một phụ nữ với vẻ ngoài tạm ổn, tử tế, hiểu chuyện, và đang tìm kiếm tình yêu. Tôi chăc chắn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Anh không tin? Vậy hãy gặp tôi nhé! Translate to English
 Looking For:  Tử tế, biết quan tâm, hiểu biết và quyết đoán Translate to English

Back | Send Email to Lan (ID: 1442859)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.