Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

¶¶QUỐC¶¶ - ID: 1440119
 IP & Posted by:  66.102.6.62 on August 10, 2018 at 1:06pm
 Updated by:  August 14, 2018 at 11:37am
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngược xuôi có ai bên mình; cùng yêu thương, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Translate to English
 Free Time:  Hiking, cafe, nghe nhạc và nấu gì đó để ăn. :)) Translate to English
 I Am:  Lẫn lộn giữa dễ và khó tính. Btm. Thích dạo biển đêm, chân trần và nghe tiếng sóng biển. Translate to English
 Looking For:  Không có mục tiêu cụ thể; nói chung là tôn trọng, yêu thương nhau là được. Translate to English

Back | Send Email to ¶¶QUỐC¶¶ (ID: 1440119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.