Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439711 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thảo - ID: 1439711
 IP & Posted by:  116.102.66.216 on August 5, 2018 at 8:18am
 Updated by:  August 6, 2018 at 2:55am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Business
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc. Đi du lịch khắp nơi. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đi làm thiện nguyện Translate to English
 I Am:  Nói nhiều sẽ không hay. Nếu có Duyên thì tìm hiểu em rồi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người bạn luôn Chân Thành, yêu thương mọi người, có tấm lòng nhân ái, sống Dĩ Hòa Vi Quý Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thảo (ID: 1439711)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.