Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438960 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy an - ID: 1438960
 IP & Posted by:  142.129.84.128 on July 27, 2018 at 11:01am
 Updated by:  February 10, 2020 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Nấu an , dọn dẹp , yêu cuộc sống gia đình Translate to English
 I Am:  Vui Nam nay minh 40t minh co một đưa con gai nam nay be được 6t Translate to English
 Looking For:  Minh muốn tim một người bạn biết quan tam gd sống có trách nhiệm , không thích đàn ông gia trưởng,có thể liên lạc với minh có thể liên lạc với mình bằng wechat nick HONGNHUNGPHIYEN mong được lam quen thật lòng Ko đùa giỡn . Translate to English

Back | Send Email to Thuy an (ID: 1438960)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.