Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438624 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Viet Sang - ID: 1438624
 IP & Posted by:  116.98.50.57 on July 24, 2018 at 1:40am
 Updated by:  July 24, 2018 at 6:03am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lao động chân tay
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu lâu đai và tiến đến hôn nhân nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi Translate to English
 I Am:  Mình là một con người bình thường Translate to English
 Looking For:  Tất cả mọi người muốn có 1 mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Viet Sang (ID: 1438624)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.