Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437559 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Tiến - ID: 1437559
 IP & Posted by:  171.248.62.97 on July 11, 2018 at 7:04am
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:40pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  dài và ngắn cũng như nhau tìm bạn hiền Translate to English
 Free Time:  cái gì cũng làm rảnh nưa thì di chơi dâu dó cho khuây khỏa Translate to English
 I Am:  Vui Hiền dôi khi tỏ ra nhut nhát Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ trọng tuổi nói chuyện Vui và lich sự dã từng co gia dình chứ không nên dang co gia dình nha hihihiih Chết ngay trong lúc Chưa gặp tất cả dều nói Vui va thật tính Translate to English

Back | Send Email to Trần Tiến (ID: 1437559)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.