Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437550 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai - ID: 1437550
 IP & Posted by:  171.253.190.83 on July 11, 2018 at 6:16am
 Updated by:  July 11, 2018 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tiến đến lâu dài Translate to English
 Free Time:  Chăm con và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng ,thik giao tiếp xã hội học hỏi kinh nghiệm Translate to English
 Looking For:  Có việc làm ổn định ,vui vẻ ,thông cảm và chia sẽ nhau trong cuộc sông Translate to English

Back | Send Email to Mai (ID: 1437550)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.