Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1437358 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 timbansummer - ID: 1437358
 IP và Ngày:  104.236.188.218 on July 8, 2018 at 11:59pm
 Sửa Chữa Ngày:  July 9, 2018 at 7:07am
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  45
 Chiều Cao:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Cân Nặng:  140 lbs (64 kg)
 Thân Hình:  Athletic
 Từ Thành Phố:  San Francisco
 Tiểu Bang:  California
 Zip:  94102
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Phật Giáo
 Học Vấn:  MA/MS/MBA
 Nghề Nghiệp:  manager
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Không Biết Uống Rượu
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Gentle, intelligent, bright, cheerful, honest, kind, romantic Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Swimming, sailing, skiing, golfing, picnic, outdoor sports Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I am very communicative and it’s easy for me to make new friends. As for my future partner, I am not demanding. I am NOT looking for a virtual correspondence but for a true real and sincere relationship. I am waiting for my princes charming who has serious intentions. I want to be loved and give my love in return. The main thing in a relationship is honesty. All my life I’m looking for true love and wish to meet my princes and have a happy family together forever. I’m honest and loyal person. I love life and believe in love. I believe in God and I’m trying to be a better person every day.My dream is to be the best husband for my wife. I wish to enjoy life together with my princes. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  I appreciate strong family values and I sincerely want to have a happy and warm family with a loving wife and lovely kids. Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến timbansummer (ID: 1437358)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.