Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích - ID: 1437245
 IP & Posted by:  116.102.78.168 on July 7, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  July 9, 2018 at 5:49pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan viên bán hàng
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm bạn nếu hop tien đến tuong lai Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, cape, shooping, nấu nuong.. Translate to English
 I Am:  Vui ve, hoa dong, that tha, buong binh, hơi hoi nhong nheo, thích được chieu chuong, tăng qua... Thích đi du lịch, đi chùa.... Ghét nhất gia doi, lăng nhan Translate to English
 Looking For:  Vui ve hoa dong thật lòng không gia doi, lăng nhan, biết yêu thương gd, vợ con cham soc chiều chuong.... Ko doi tra... Translate to English

Back | Send Email to Bích (ID: 1437245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.