Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437233 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuan Anh - ID: 1437233
 IP & Posted by:  171.250.47.87 on July 7, 2018 at 8:21pm
 Updated by:  July 8, 2018 at 1:14am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gây dựng sự nghiệp ổn định, phát triển kinh doanh, kết hôn, ổn định gia đình Translate to English
 Free Time:  Cafe, tham dự hội thảo, đọc sách, đi từ thiện Translate to English
 I Am:  Bản lĩnh, vị tha, hòa nhã với mọi người, sống chân thật, ghết giả dối sống ảo. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ nghiêm túc, chân thành, có ý định lập gia đình Translate to English

Back | Send Email to Tuan Anh (ID: 1437233)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.