Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435466 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BPC - ID: 1435466
 IP & Posted by:  58.187.168.199 on June 14, 2018 at 7:31am
 Updated by:  March 26, 2019 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Short :Mỗi thời gian, ng ta sẽ tìm kiếm mục tiêu khác nhau để tương tác và hoàn thành Long : sự ổn định Translate to English
 Free Time:  Làm mọi thứ mình thích, tuỳ vào hoàn cảnh, thời gian và tâm trạng. Translate to English
 I Am:   hoà bình, thân thiện, lắng nghe,hơi khó tính, một chút trẻ con, Translate to English
 Looking For:  Tuỳ vào người đối diện. Ask me if you want Translate to English

Back | Send Email to BPC (ID: 1435466)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.