Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435002 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Lê My - ID: 1435002
 IP & Posted by:  42.114.21.170 on June 8, 2018 at 8:11am
 Updated by:  June 8, 2018 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu hẹn hò nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Thể thao ngoài trời, công việc thiện nguyện Translate to English
 I Am:  Dễ thương, tốt bụng, ưa giúp đỡ người khác Translate to English
 Looking For:  Đàn ông nam tính và tốt bụng Translate to English

Back | Send Email to Trần Lê My (ID: 1435002)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.