Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434303 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh - ID: 1434303
 IP & Posted by:  1.52.35.244 on May 29, 2018 at 4:25am
 Updated by:  March 30, 2020 at 1:50pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hô chí minh
 Country:  Austria
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ....Tim bạn tâm đầu ý hợp ........ Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac , xem hài ,, xem phim , đi ăn uống với bạn bè Translate to English
 I Am:  Nội tâm ,chân thành , it nói , nhưng rât tình cảm... Translate to English
 Looking For:  có đc nhưng điễm mình k có , biết yêu thương và quan tâm mình Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh (ID: 1434303)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.