Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434147 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lien Truong - ID: 1434147
 IP & Posted by:  14.186.181.30 on May 26, 2018 at 1:21pm
 Updated by:  June 12, 2019 at 5:26pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng cuộc sống gia đình thật tốt , Translate to English
 Free Time:  Xem phim , hỏi thăm người thân và bạn bè Translate to English
 I Am:  Sống thật hết mức có thể vi vốn dĩ bản thân rất ghét bị lùa dối . Tính tình cũng khá là đơn giản , lúc nắng thì nóng , lúc mưa thì sẽ lạnh thoi ^^ Translate to English
 Looking For:  Thật nhưng không quá hiền , nhưng cũng đừng dữ nha , biết đúng biết sai , sống đúng đạo người . Và quan trọng là người có thể mang lại cho e cảm giác bình yên . Translate to English

Back | Send Email to Lien Truong (ID: 1434147)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.