Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434131 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bao Trang - ID: 1434131
 IP & Posted by:  115.75.74.145 on May 26, 2018 at 7:17am
 Updated by:  October 15, 2018 at 8:28am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thẫm mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nhau và tiến xa hơn nữa Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng,dể mến.. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, lịch sự, không lăng nhăng, nhường nhịn nhau lúc cần thiết Translate to English

Back | Send Email to Bao Trang (ID: 1434131)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.